Samay se pehele aur bhagya se zyada sansaar mein kisi ko kuch nahi milta!